SONOP RAAD

Sonop is ‘n privaat manskoshuis in Brooklyn, Pretoria wat akkommodasie en drie maaltye per dag aan studente wat aan UP studeer verskaf.

Sonop word deur die Bond van Oud Sonoppers (BOS) besit en die fasiliteit word deur die Sonop Maatskappy Pty Ltd bedryf. Die maatskappy is as ‘n artikel 21maatskappy geregistreer wat sonder winsmotief bestuur word.

Die Sonop Maatskappy se lede word deur BOS, uit die geledere van Oud-Sonoppers aangewys en aangevul met spesialis verteenwoordigers soos benodig.

Die Sonop Raad, as die direksie van die Sonop Maatskappy, is verantwoordelik vir die beheer en bestuur van die Sonop.

Die huidige Sonop Raad vergader maandeliks en bestaan uit ‘n groep van ses (6) Oud-Sonoppers as volg: (Die jaartal in hakies is die jaar waarin die persoon ‘n eerstejaar in Sonop was):

 • Otto Diedericks, Pr Eng BEng Bedryfs: Voorsitter, Kommissie vir Transformasie en Reformasie (1991)
 • Dinos Kaparos, LLB, LLM: Sport, Regsake, Personeel (2005)
 • Murray Coombs, MBChB (Mediese Spesialis): Waardetoevoeging (1976)
 • Dewald Theron, GR (SA), MCom (Belasting): Finansies (1983)
 • Willie van der Schyff, BCom, LLB: Eksterne Funksies, Entrepeneurskap (2004)
 • Tonie Viljoen, BA, BD, MTh, PhD: Koshuishoof/Koshuisvader (1973)

Dit gaan oor trots. Dit gaan oor geskiedenis en tradisie. Dis die Hoop vir die toekoms. Op alle gebiede, van kultuur , akademie en op die sportveld. Word die gewone outjie eweskielik n held. Sondagaand ego die klank van n groep mans deur die Strate van Pretoria. 105 jaar se tradisie is altyd saam in gees. Want Bittermin kan n Sonopper wees.

Adriaan Lombard, HK 2019/20

Soms wens ek die mure van Sonop kon praat en die stories van die verlede vertel. Gelukkig dra die mure die tradisie, kultuur en broederskap van al die jare saam en so word dit deel van elke nuwe Sonopper se Sonop-ervaring. Wat ‘n groot voorreg is dit nie om in ‘n plek soos geen ander te kan bly nie.

CM Kriel, Voorsitter 2019/20

Sonop is jou onregverdige voordeel in die lewe. Hierdie is iets wat ‘n Oud-Sonopper vir my gesê het en tot vandag toe bly dit my by. Elke dag wat verby gaan sien mens dat Sonop’n belegging in mens se lewe is.

Alex Winter, HK 2019/20

‘n Sonop inwoner is ‘n doodnormale persoon wat harder werk as ander normale mense en dit is die kern tot Sonop se sukses.

Dewald van Lingen, HK 2019/20

Wat is erger as ‘n huis sonder ‘n moeder…? Beslis “Sonop sonder ‘n Nonnie” As Sonop Nonnie is dit nie net my plig om elke jongman se maag vol te hou nie, maar uit liefde dra ek elke Sonopper se belange op die hart. Nonnie is jou ma weg van die huis…

Nonnie Jenny Buys

Sonop vat jong seuns en leer hulle wat dit is om manne te wees. Manne wat met waarheid en krag die Koninkryk van God in ons midde vestig.  Manne wat met Liefde en Godvresendheid hulle rolle as hoof en priester van hul gesinne sal inneem.  Manne wat in God se lig wandel en aanhou soek na ‘n dieper verhouding met God.

Jacobus Cordier, Onder Voorsitter 2019/20

Hardewerk, deursettings vermoë en moeilike tye. Sonop leer jou hoe om onder moeilike omstandighede te funksioneer – diamante word slegs onder hoë druk gevorm. Christelike waardes, karakter en deursettingsvermoë, dis ons kultuur.

Elvis Zondi, HK 2019/20

“It’s hard to beat a person who never gives up.” – Babe Ruth. Hierdie aanhaling som ‘n Sonopper perfek op. ‘n Sonopper gaan nie noodwendig die beste op die veld of die slimste in die klas wees nie, maar hy gee NOOIT op nie, en dis wat Sonop laat uitstaan bo al die ander koshuise, dis wat Sonop die beste maak.

Stefan Kruger, HK 2019/20

‘N WOORD VAN DIE VOORSITTER – KOBIE BOTHA

Sonop as instelling is al meer as 100 jaar oud en ons is trots daarop om: onafhanklik, a-polities, veelrassig, meertalig en multi-kultureel te wees met die visie, missie, beleid en strewe om die beste studentekoshuis in Suid-Afrika te wees.

Sonop is self verantwoordelik vir sy personeel, fasiliteite, finansies, bemarking, administrasie en voortbestaan, en ontvang geen finansiële of administratiewe steun van UP of die Staat nie.

Om die selfvoorsienende struktuur suksesvol en volhoubaar te bedryf, word Sonop soos ‘n maatskappy beheer en bestuur waar die Sonop Raad as nie-uitvoerende direkteure ondersteuning bied terwyl die Koshuishoof en die SBK as die uitvoerende amptenare van die koshuis funksioneer. (Die SBK is die Sonop Bestuurs Komitee wat uit die huiskomitee en streeksleiers bestaan)

Ons huislede vorm die ruggraat van Sonop en met hulle jeugdige energie en innoverende inisiatiewe onder leiding van die SBK is Sonop ‘n baie spesiale woonplek.

Die bestuursmodel van samewerking tussen die Sonop Raad en die studente is enig in sy soort en baie suksesvol.

In Sonop word daar ook gestreef om nie nét verblyfplek en etes vir ons studente te verskaf nie, maar om Sonoppers die geleentheid te bied om deel te neem aan ‘n unieke leefervaring waar hulle akademies kan uitblink en terselfdertyd hulle lewenservaring deur sport, kultuur, saamleef en spanbou kan slyp vir die werkplek wat voorlê.

Om te verseker dat Sonop in pas bly met die snel veranderde en ontwikkelende omgewing in die wêreld het die Sonop Raad ‘n staande komitee bekend as die Continues Transformation and Reformation (CTR ) gestig. Die komitee bestaande uit oud Sonoppers en studente en onder die leiding van die ondervoorsitter, het ten doel om deur innoverende inisiatiewe adisionele waarde tot ons studente toe te voeg en hulle verder vir hulle volwasse lewe voor te berei. Ons is baie opgewonde oor die Sonop 2025 projek wat tans geimplementeer word.

In die proses van studeer en saamwoon in Sonop word lewenslange vriendskappe en besigheidskennisse gevorm en, soos menige Oud-Sonoppers sal kan getuig, is die studentejare in Sonop slegs ‘n deel van die groter legkaart van Sonopper wees.

Binne ‘n kultuur van Christelike waardes, akademiese uitnemendheid en deelnemende lewensoriëntasie vorm die volgende riglyne die waardestelsel vir die koshuisgemeenskap waarvolgens geoordeel, besluit en opgetree word:

 1. Uitnemendheid
 2. Integriteit
 3. Lojaliteit
 4. Dissipline
 5. Gebalanseerdheid
 6. Vertroue
 7. Uniekheid
 8. Diversiteit

Die waardestelsel is nie net beperk tot die studentelewe nie en het deurgaans bygedra tot die suksesse wat Oud-Sonoppers in hulle volwasse lewe en beroepsloopbane bereik het.

Daar is ‘n baie waar en geykte gesegde wat lui “ Eenmaal ‘n Sonopper altyd ‘n Sonopper.”

Laat die Byle Huil

Kobie Botha

SONOPRAADSLEDE

Otto Diedericks
Otto DiedericksVoorsitter
Kommissie vir Transformasie en Reformasie
Dinos Kaparos
Dinos KaparosSport, Regsake, Personeel
Murray Coombs
Murray CoombsWaardetoevoeging
Dewald Theron
Dewald TheronFinansies
Willie van der Schyf
Willie van der SchyfEksterne Funksies
Entrepeneurskap
Tonie Viljoen
Tonie ViljoenKoshuishoof
Koshuisvader