VRAELYS VIR AANSOEK TOT PLASING

OOP VIR AANSOEKE VIR 2023. SLUITINGSDATUM 20 JUNIE 2022.

Dankie vir jou belangstelling in Sonoptehuis. Ons ontvang jaarliks heelwat meer aansoeke as waaraan daar voldoen kan word, en daarom word daar gevra dat jy hierdie vraelys invul om die taak van keuring te vergemaklik. Vul asseblief die vraelys volledig in sodat ons ‘n getroue beeld van jou belangstellings en prestasies kan kry. Vir enige ander navrae skakel die koshuishoof, Tonie Viljoen, by (012) 460 7830 / 084 450 1473 of per e-pos by toniev@sonop.org.za.

Algemeen - Step 1 of 9
//
Click or drag a file to this area to upload.
Laai asseblief 'n foto van jouself.