Wian Spies
Voorsitter

Elvis Zondi
Ondervoorsitter / Dissipline/ Geestelik / Serenade

Bedeker Snyman
Ienkvoog / IT

Zachie Janse van Resnburg
Sport / Sekretaris / Penning Meester / Bemarking

Hennie Botha
Akademie / Kleding / Nonnie / Feesjaar

Armand du Toit
Grond en Geboue / Jool / Waarde Toevoegings Initiatiewe / Klubhuis

Fredrik Strydom
Kultuur Ekstern / Kultuur Intern / Nagmark