Elvis Zondi
Voorsitter

Alwyn Potgieter
Ondervoorsitter / IT/ Jool / Penningmeester

Gerco van Rooyen
Ienkvoog / Grond en Geboue

Herman Raubenheimer
Nonnie / Sekretaris / Akademie / Waardetoevoegingsinitiatiewe

Wian van Zyl
Dissipline / Geestelik / Kultuur Ekstern

Frans de Klerk
Bemarking / Nagmark / Klubhuis

Stephan Fourie
Kultuur Intern / Kleding / Sport