Divan Erasmus
Voorsitter

Werner Fourie
Ondervoorsitter, Sport, Kleding

Philip Luthje
Ienkvoog, Dissipline, Nonnie

Carl Krause
Klubhuis, Jool, Grond & Geboue

Jan Wiese
Akademie, Serenade, Penningmeester, IT

Carlo Ferreira
Kultuur Ekstern, Kultuur Intern, Bemarking

Leander Visser
Geestelik, Sekretaris, Argief & Publikasies, Nagmark