Check back soon 50%

HIERDIE AMPTELIKE SONOP WEBBLAD IS ONDER KONSTRUKSIE. VIR KOSHUISAANSOEKE VIR 2021 OF ENIGE NAVRAE KONTAK DIE KOSHUISHOOF TONIE VILJOEN BY 084 450 1473 OF toniev@sonop.org.za

THIS OFFICIAL SONOP WEBPAGE IS UNDER CONSTRUCTION. FOR 2021 APPLICATIONS OR ANY OTHER ENQUIRIES CONTACT THE HEAD OF THE RESIDENCE TONIE VILJOEN AT 084 450 1473 OR toniev@sonop.org.za

Vul in die aansoek vorm onder / Fill out the application form below:

Volg ons op / Follow us on: