Tydlyn

2014
 • Treintoer Stellenbosch toe vind plaas
 • Sonop wen 1ste plek in Tuks serrie
2013
 • Frits Eloff hou sy boek bekendstelling: Kinders Van Duine by Sonop Tehuis
 • Drommedaris IX vind plaas
 • Sonop wen 1ste plek in Tuks serenade
2012
 • Sonop wen 1ste plek met hul Joolvlot gebou in samewerking met huis Erika
 • Sonop wen manskoshuis van die jaar
2011
 • Sonop se 95 jarige Mini-Fees vind plaas
 • Drommedaris VIII vind plaas
 • Alle Sonop Huisfotos en HK-fotos word digitaal gestoor
 • Sonop wes Rugby Uitklopliga en Kaskar
2010
 • Die Kommissie van Ondersoek vind plaas na negatiewe koerantberigte
 • Sonop word aangewys as Tuks se Manskoshuis van die Jaar
 • Sonop kry 'n voltydse Koshuishoof/Huisvader
 • Die tennisbane word oorgedoen
 • 'n Sporttoer na Wilgenhoff vind plaas
2009
 • Die Argief word amptelik oorgedoen
 • Drommedaris VII vind plaas
2008
 • Oom Gert word amptelik gerestoureer
2007
 • Drommedaris VI vind plaas
 • Sonop stel rekord op vir langste afstand binne 48 uur gehardloop op 'n trapmeule (Tred Mill)
2006
 • Sonop wen Drastoel vir 10de keer in 'n ry
 • Sonop se 90 jarige feesvieringe word gehou
 • Drommedaris V vind plaas
2005
 • Drommedaris IV vind plaas vanaf Pretoria na Oudtshoorn
 • Sonop vir derde jaar na mekaar aangewys as Tuks Manskoshuis van die Jaar
 • Die HK word vergroot na 8 lede ter wille van transformasie
2004
 • Stel Guinness Wereldrekord op vir langste worsbroodjie in die wereld
 • Sonop word aangewys as Tuks Manskoshuis van die jaar
2003
 • Die biljardsaal word gerestoureer.
 • Sonop kry 'n administrateur(Oom Wally) wat voortaan koshuisgelde en personeel sal bestuur.
 • Die linnekamer word omskep in 'n nuwe woning vir Nonnie Groen.
 • Die webblad kry 'n groot opdatering.
2002
 • Servetgevegte in die eetsaal word verban.
 • Sonop besluit om 'n wireless netwerk te installeer. Ons word dan ook een van die eerste instansies in die land met so 'n netwerk en 'n ADSL internet lyn
 • Die Lentedagfees in die Ooste is so groot sukses dat dit as 'n jaarlikse gebeurtenis ingestel word.
 • Die ooste se krokodil ontsnap
2001
 • Nuwe mansjoen word in gebruik geneem.
 • Die Oostebord word opgerig.
 • Die Blou Krokodil projek begin.
 • Sonop skenk hul bus aan 'n kinderhuis.
 • Die SWB (Sonop Weerstands Beweging) word gestig om diefstal by en rondom Sonop te bekamp
2000
 • Reuse Peperboom in Weste val 'n mansjoen plat.
1999
 • Algemene Sinode verkoop Sonop aan die Sonopraad teen R2,000,000
 • Sonop kry 'n webblad
1993
 • Bollietrollie word oorgedoen.
 • Sonop hou vir die eerste keer 'n huisdans.
 • Sonop konserttoer samel R28 000 in ten bate die Abraham Kriel kinderhuis.
 • Ooste kry nuwe oostekar (Ooste III)
1992
 • Bollietrollie brand uit.
1990
 • Muurbalbaan voltooi.
 • Sonop onderneem 3 fietstoere en samel R30 000 in ten bate van die kankervereniging.
1989
 • Oom Gert se baadjie word geverf.
 • Die Weste se Zebra, Kolle, word deur Kollege geskaak.
1988
 • Polisie raid met 'n Kaspir.
 • Sonop kry 27 broodbome.
 • Bollietrollie kry nuwe enjin.
1987
 • Polisie raid met 'n Kaspir.
1986
 • Malawi-toer (Sien Sonop geskiedenisblaadjie p. 16)
 • Noordehek word verwyder nadat meisies met 'n nuwe Mazda daarteen vasjaag.
 • Restourasiekomitee ontbind na afhandeling van die 10-jaar projek.
 • Bond van Oud-Sonoppers word gestig.
1985
 • Drie swart kombuispersoneellede neem deel aan sonoppie
 • Regstappe word teen Sonop geneem na 'n Raid.
1982
 • Die hele huiskomitee word geskors a.g.v die T-partytjie op die weste grasperk. Vervolgens neem eerstejaars nie meer deel aan die T-partytjie nie maar wel semmies
1980
 • Tydens George Zamfir se besoek speel Robert Snyman panfluit met ienks wat op melkbottels begelei. Robert skenk ook 'n panfluit wat hy gemaak het aan Zamfir.
 • Die Jan Scholtz fliek "Kiepie en Kandas" word in Sonop geskiet waarna die Bollietrollie (Sweatheart) aan die Weste geskenk word.
1976
 • Fakkelloop vanaf Voortrekkermonument na Umtata ter gelukwense aan die Transkei met hulle onafhanklikheidswording. (Sien Sonop geskiedenisblaadjie p. 7)
 • Die Sonopvlag word amptelik in gebruik geneem. Die Sonop huislied,"Zoem Garribaldi", geskryf deur Kobus Seegers, word ook in gebruik geneem.
 • Sonop se restourasiekomitee word op die been gebring wat Sonop oor'n tydperk van 10 jaar restoureer teen 'n bedrag van nagenoeg R300 000. Oud Sonoppers het die grootste deel daarvan bygedra.
 • Eerste Sonop Dagbreek verskyn
1975
 • Sonop word eerste koshuis aan UP wat 'n TV besit.
 • 1975: Die pil word voortaan in poedingformaat bedien.
 • Eerste Sonop "Rally"
 • Noorde bring 'n valhek aan om Raids te stop
1973
 • Drommedaris II samel geld vir Suiderkruis in. (Sien 60 jarige feesblad p. 50)
1970
 • Nonnie van der Westhuizen bedank menende dat die studente barbaars is met verwysing na hulle tugprosedures.
1969
 • Na aanleiding van 'n ienk se oom se klagtes by die rektor, word 'n ondersoekkommissie op die been gebring om Sonop se praktyke te ondersoek. (Sien 60 jarigefeesblad p. 12)
1966
 • Drommedaris: Twee fietse met 'n drom tussenin vertrek na Rhodesie vir reklame vir Sonop se halfeeufeesvieringe. (Sien 60 jarige feesblad p. 10-11 en 40-41 asook Sonop geskiedenisblaadjie p. 6)
1957
 • Sonop se nasionale sportsoort, "Bekertjie", sien die lig.
1955
 • Sonop word as Republiek uitgeroep. (Sien 60 jarige feesblad p.36-37 asook Sonop geskiedenisblaadjie p. 5-6)
1950
 • Semels is die eerste troeteldier wat huislidstatus kry maar moes eers die pil eet.
1944
 • Nuwe stalle word gebou
1942
 • Sonop word eerste koshuis op UP met swembad. Die swembad is langs die eetsaal gebou teen 'n koste van 250 pond.
1939
 • Figuur wat as onderbroekadvertensie gedien het word gesteel en Garribaldi gedoop.
1936
 • Eerste bordjie word in Sonop opgesit. (Sien Sonopgeskiedenisblaadjie p. 10)
1935
 • Groot Trek: Al die huislede verlaat die tehuis en bring die jaar in Buxton deur. (Sien 60 jarige feesblad p. 9 en p. 30 asook Sonop geskiedenisblaadjie p.3-4)
1932
 • Oom Gert neem sy tuiste in Sonop in.
1925
 • Dieselfde petalje herhaal homself onder voorsitterskap van W. Visser
1924
 • H.K. onder voorsitterskap van D. Prinsloo bedank weens 'n sterk meningsverskil oor die kwessie rondom 'n huisdans
1916
 • Op 3 Junie word Sonop gestig met 'n inwonertal van 40 studente
 • Eerste huisvader : Mnr N.J.Grobbelaar
 • Eerste Primarius : Mnr Johannes Scheepers