Jool

Tuks Jool

Die leuse van Tuks Jool is: "Om studente te ontwikkel deur hulle energie te kanaliseer en te soek vir pret in fondsinsameling en gemeenskapsdiens projekte." Jool is 'n afkorting vir "Jou onbaatsugtige opoffering vir liefdadigheid". Tuks Jool is die grootste organisasie van sy soort in die land en die derde grootste in die wêreld. Elke jaar word daar ongeveer R2 miljoen uitbetaal aan liefdadigheid. Die studente betrokke by Tuks Jool ontvang geen betaling vir hulle tyd en geld nie, maar ons doen dit vir die liefde van die saak. Dit is wat Jool uniek maak.

Sonop Jool

Vir Sonop is Jool elke jaar 'n groot gebeurtenis.Ons is baie ingestel op liefdadigheid, en probeer help waar ons kan. Joolweek sluit aktiwiteite in soos vlotbou, drastoel wedloop en talle sosiale geleenthede. Dit is egter slegs 'n klein gedeelte van Jool, en daar word baie aandag geskenk aan projekte, wat basies die lewensstandaard van minderbevoorregtes verbeter.

Jool as 'n organisasie se hoofdoel is om geld in te samel en dan te verdeel onder die wat dit nodig het. Daarom het Sonop elke tweede jaar ook 'n Dromedaris fietstoer, wat gehou word om geld in te samel vir kanker. Soos u kan sien, is dit vir ons as Sonop Christelike Tehuis baie belangrik om aan die gemeenskap 'n bietjie terug te gee van dit wat ons ontvang.