Huisvoorsitter

Hoekom Sonop Christelike Tehuis?

 

‘n Vraag wat al baie aan my gerig is. Met verskillende variasies natuurlik. Hoekom is jy so trots op die plek? Wat maak die plek so spesiaal? Wat besiel jou om deel van so ‘n mal, bombastiese en besonderse groep mans te wees? Die kort antwoord is natuurlik: ‘Bitter min kan ‘n Sonopper wees’, maar wat volg is die redenasie agter my antwoord en dit word omvat deur ons naam.

 

Sonop. Waar al die ander manskoshuise by Tukkies vernoem is na bome skyn ons uniekheid klaar deur. Die uniekheid van ons inwoners, uitleg en gebruike is werklik iets wat na aan my hart lê. Hier ontmoet jy vriende, wat se persoonlikhede so uiteenlopend is, dat jy soms wonder of jy nie in ‘n malhuis opgeëindig het nie. Dan besef jy dat dit eintlik net studente is wat die meeste van hulle studentelewe maak in ‘n gesonde milieu. Om die uitleg van Sonop se gronde te beskryf is ‘n baie moeililke taak. Dit lyk soos ‘n vakansie-oord, waar daar hard gestudeer word. Ons roem onsself ook dat ons gebruike eie is aan Sonop en dat dit werklik ‘n kultuur van eenheid, respek en groei skep.

 

Christelike. Ons glo dat Sonop ‘n ruimte skep vir geestelike groei. My grootste hoop is dat mans in Sonop gevorm word na die man wat Jesus Christus wil hê om sy wil in die wêreld te weeg te bring. Ons beoog om ‘n sterk gemeenskap van gelowiges, van verskillende agtergronde en denominasies, te wees. Ons het ook respek vir ander gelowe en mense met verskillende oortuigings as ons.

 

Tehuis. ‘n Huis weg van die huis. Díé afgesaagde gesegde doen nie geregtigheid wat jy in Sonop sal ervaar nie. Hierdie is ‘n tuiste wat jou sal vorm en ‘n gevoel van tevredendheid gee soos geen ander nie. Jy stap in as ‘n vreemdeling, maar wanneer jy verlaat los jy ‘n deel van jou hart agterna.

 

Hierdie antwoord laat mense met net nog meer vrae, maar die enigste manier om dit te beantwoord is om self se Sonop te ervaar. Dit is waar die gesegde ‘Bitter min kan ‘n Sonopper wees’ sy waarde kry.