Huisvoorsitter

'n Woord van die huisvoorsitter, Pierre Jacobs

Seile van Sonop
Hoe word 'n koshuis een van die beste ?

Die Sonop Christelike Tehuis is al bykans 'n eeu lank - sedert 1916 - een van die toonaangewende manskoshuise op die Tukkiekampus.

Is dit

 • 'n koshuis wat sy teenstanders keer op keer op die sportveld klop?
 • 'n koshuis wat gereeld die mees indrukwekkende Joolvlot bou?
 • 'n koshuis wat die plaaslike en nasionale ATKV Ser-kompetisie wen? of
 • 'n koshuis wat gereeld die TuksRes Koshuis van die Jaar-trofee omhoog hou?

Bogenoemde prestasies dra beslis almal daartoe by, maar as huisvoorsitter vir 2016/2017 wil ek Sonop graag met die volgende metafoor beskryf:

Die Universiteit van Pretoria is 'n oseaan. Elke koshuis op die Tukkie-oseaan is soos 'n visserskuit wat sy nette uitgooi om kennis en prestasies te versamel, en elkeen het sy eie unieke karakter:

 • daar is groot skuite - koshuise met meer eerstejaars as die somtotaal van Sonop se inwoners;
 • daar is moderne skuite - moderne koshuisgeboue, gebou volgens die jongste argitektoniese style; en
 • daar is skuite met die allerbeste toerusting - inwoners met uitmuntende akademiese vermoens, uitstaande sport- en kultuuraanleg, en besielende leierseienskappe.

En tog,

 • al is Sonop op hierdie Tukkie-oseaan maar 'n klein skuitjie in vergelyking met die ander,
 • al is Sonop 'n skuitjie waarvan die ontwerp nie juis gunstig met die van die ander skuite vergelyk kan word nie,
 • en al beskik Sonop nie oor dieselfde aantal inwoners met buitengewone akademiese vermoens, sport- en kultuuraanleg en uitstaande leierseienskappe nie,

bly Sonop altyd op die voorpunt en word hy gereken as een van die toonaangewende koshuise op die Tukkiekampus - indien nie die heel beste nie.

Daar word dikwels gevra: Hoe is dit moontlik vir Sonop om so voortreflik op die Tukkie-oseaan te vaar?

Om die vraag te beantwoord, gebruik ek weer die skuitmetapfoor om die Sonopskuit se eienskappe uit te lig:

 • Die sterk mas van broederskap - vasgele in die vroeer jare, gegiet deur tradisie en voordurend getemper om aan te pas by die moderne oseaan - is duidelik sigbaar.
 • Die seile is so gespan dat die wind van die Heilige Gees die Sonopskuit volgens die eise van die Groot Rigtingwyser - die Woord - voortstuur.
 • Die bemanning is almal jong manne wat vol geesdrif is om in hul studie, sport, kultuur en sosiale lewe sukses te behaal - maar ewe geesdriftig is om die Here te dien.
 • Die oseanekaart - die nalatenskap van honderde oud-Sonoppers oor 'n tydperk van nege dekades - wys waar sowel die lewensskatte as die gevaarwaters wag:
  - lewensskatte soos die strewe na uitnemendheid en hoe waardes, en
  - gevaarwaters soos kortsigtigheid en verwaandheid.
 • Die ligtoring is die plek waaruit die Sonopmaatskappy, die Sonopraad en die Bond van Oud-Sonoppers se bestuurslede oor ons as inwoners waak, aan ons leiding gee en die rigting aandui sodat ons ons kort verblyf as bevoorregte passasiers op die Sonopskuit kan geniet totdat ons vaart op die Tukkie-oseaan verby is en ons plek moet maak vir die volgende passasiers.

Ek sluit af met twee aanhalings:

 • An excellent man, like precious metal, is in every way invariable - a villain, like beams of a balance, is always varying, upwards and downwards. (John Locke)
 • Few will have the greatness to bend history itself, but each of us can work to change a small portion of events, and in the total of all those acts will be written the history of this generation. (Robert Kennedy)

Die Sonop Christelike Tehuis is maar 'n klein skuitjie op die groot Tukkie-oseaan, maar 'n skuitjie wat danksy genade van Bo en intieme onderlinge broederskap die aandag van elke toeskouer op die Tukkiestrand, en van mense oor die hele land trek!