HK vir 2016/2017 Aangekondig

Die HK vir die 2016/2017 termyn is was aangekondig op 17 Aug 2016 en bestaan uit die volgende kandidate:

 

Pierre Jacobs - Voorsitter

Cameron Rajoo - Ondervoorsitter en Dissipline

Travis Cox - Sport, IT en Netwerke

Gerhard Olivier - Ienkvoog en Socials

Dewyk Swanepoel - Jool, Semmievoog en Huis Intern

Marco Pienaar - Nonnies, Grond en Geboue

Altus Bischoff - Kultuur Intern, Kleding en Bemarking

Dietlof Ferreira - Sekretaris, Penningmeester en Akademie

Christiaan Hartman - Serrie en Serenade

Cronje Holtzhausen - Geestelik