Eeufees Jaar

SONOP EEUFEES 2016

Sonop Christelike Tehuis het op Vrydag 2 September 2016 sy 100-jarige bestaan gevier nadat die NG Gemeente Pretoria (Bosmanstraat) op 2 September 1916 besluit het om ‘n koshuis vir mansstudente van die destydse TUK (Universiteit van Pretoria) op die been te bring.

Die Eeufeesprogram was gelaai met talle besondere geleenthede waarby Oud-Sonoppers, Sonopinwoners, Sonopwerknemers, Sonopouers, Sonop vriende/bure asook voormalige Sonopwerknemers betrek is.

Die program, wat verder ook in fotos uitgebeeld word, het soos volg gelyk:

 

VOORAFPROGRAM

Vrydag 2 September                       Fakkelloop deur inwoners vanaf NG Pretoria na NG Pretoria-Oos, na NG Universiteitsoord na Sonop. Dit is die drie gemeentes wat vir die 100 jaar verantwoordelik was vir die Sonoppers se geestelike versorging. Elke gemeente het ‘n mooi Eeufeesboodskap aan Sonop oorhandig. 

Donderdag 15 September            Middagete saam met vorige nonnies (matrones)

Vrydag 16 September                     Middagete saam met Oud-Sonopraadsvoorsitters/Koshuisvaders en/of van hulle familie

Saterdag 17 September                 Ouerbraai vir huidige inwoners en hulle ouers

Sondag 18 September                    Sondagmiddag koffie/tee saam met die Sonopbure

Maandag 19 September                Middagete saam met voormalige en huidige predikante/pastore wat verantwoordelik was en/of is vir die geestelike versorging van die inwoners  

Dinsdag 20 September                   Middagete saam met Vriende van Sonop: UP personeel en ander persone wat ‘n besondere band met Sonop het

Woensdag 21 September              Middagete saam met UP Koshuishoofde

Donderdag 22 September            Middagete saam met die Tuks Alumni 60 lede

 

NAWEEKPROGRAM 

Vrydag 23 September                     Oggend : Gholfdag by Pretoria Buiteklub

                                                            Aand      : Oud-Sonoppers en families – Bring en Braai in die streke   

Saterdag 24 September                 Oggend : Brunch

                                                                             Onthulling van Restourasiegedenkplaat

                                                                             Tradisonele Huisvergadering / Byeenkoms vir dames

                                                                             Massa Huisfoto voor Stalle

                                                            Middag : Rugby op LC de Villiers – Oud-Sonoppers vs Huidige Eerstespan

                                                            Aand      : Eeufeesdinee by Casa Social Da Madeira

Sondag 25 September                   Oggend: Eeufeeserediens

                                                                             Onthulling van die Eeufees Geloofsbevestiging-gedenkplaat       

                                                                             Koffie/Tee en verversings

 

ONTHOU

Navrae vir ‘n stel van 4 DVD’S van die Eeufees kan by die Koshuishoof gedoen word – toniev@sonop.org.za

 

TEKEN AAN

Sonop het die gebruik om elke vyf (5) jaar ‘n fees te hou. Groot-feeste (‘n volle naweek) is elke 10 jaar sedert 1916 en Mini-feeste (Vrydag en Saterdag) elke vyf (5) jaar tussen in. Hiervolgens is die volgende Sonopfees dus ‘n Mini-fees in 2021. Hou solank Septembermaand 2021 se naweke oop totdat die BOS-bestuur besluit  watter naweek dit presies gaan wees!