100 Jaar Fees Viering

Sonop het in 2016 hul 100 jaar eeufees vieringe gehad, en is dus die tweede oudste manskoshuis by die Universiteit van Pretoria naas Die Republiek van Kollege Tehuis. Ons het baie aktiwiteite gehad deur die loop van die jaar om hierdie groot mylpaal te vier. Van die aktiwiteite sluit in 'n week waar ons oud-Sonopper, belangrike figure wat 'n invloed op Sonop gehad het ens vir middag bedieninge verwelkom het, 'n rugby wedstryd teen oud-sonoppers(Willem Alberts het hierdie wedstryd bygewoon), 'n draf ter herinnering vanaf die kerk wat Sonop gestig het in die middestad van Pretoria tot by NG Universiteitsoord wat tans Sonop se ondersteunende kerk is ens. Ons as Sonop Christelike Tehuis sien uit na die volgende 100 jaar van bestaan.